admin

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr ANU-44225KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr ANU-44225KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-44225KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 25kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr ANU-44225KS ANU-44225KS – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr    Mã sản phẩm:  ANU-44225KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr ANU-44225KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr ANU-44220KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr ANU-44220KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-44220KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 20kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr ANU-44220KS    Mã sản phẩm:  ANU-44220KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế:  440V …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr ANU-44220KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr ENU-44215KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr ENU-44215KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ENU-44215KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 440V, công suất 15kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr ENU-44215KS    Mã sản phẩm:  ENU-44215KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr ENU-44215KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-10kVAr ENU-44210KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-10kVAr ENU-44210KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ENU-44210KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 10kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V, Thông số kỹ thuật ENU-44210KS – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-10kVAr    Mã sản phẩm:  ENU-44210KS  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-10kVAr ENU-44210KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr KNE-4438226S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr KNE-4438226S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4438226S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 50kVAr. Thông số kỹ thuật KNE-4438226S – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr    Mã sản phẩm:  KNE-4438226S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr KNE-4438226S Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr KNE-4436586S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr KNE-4436586S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4436586S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 40kVAr. Thông số kỹ thuật KNE-4436586S – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr    Mã sản phẩm:  KNE-4436586S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr KNE-4436586S Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr KNE- 4434936S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr KNE-4434936S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4434936S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 30kVAr. Thông số kỹ thuật KNE-4434936S – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr    Mã sản phẩm:  KNE-4434936S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr KNE- 4434936S Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr KNE-4434116S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr KNE-4434116S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4434116S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 25kVAr. KNE-4434116S – Tu bu Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr Thông số kỹ thuật  Mã sản phẩm:  KNE-4434116S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-25kVAr KNE-4434116S Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr KNE-4433296S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr KNE-4433296S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4433296S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 20kVAr. KNE-4433296S – Tu bu Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr Thông số kỹ thuật  Mã sản phẩm:  KNE-4433296S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-20kVAr KNE-4433296S Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr-KNE-4432476S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr-KNE-4432476S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4432476S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 15kVAr. Thông số kỹ thuật KNE-4432476S – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr  Mã sản phẩm:  KNE-4432476S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế:  440V  Công …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-15kVAr-KNE-4432476S Read More »