Điều Khoản Sử Dụng

Dưới đây là các điều khoản dịch vụ khi sử dụng Tụ bù nuintek tại tubunuintek.com Quý khách hàng muốn sử dụng dịch vụ thì cần phải tuân thủ các điều khoản sau.

Khi quý khách gửi thông tin liên hệ tại trang website Công ty Tụ Bù Nuintek(tubunuintek.com) thì đồng nghĩa với quý khách đang quan tâm dịch vụ và chúng tôi sẽ liên lạc sau 24h kể từ khi quý khách để lại thông tin.

Tại đây bản cập nhật điều khoản dịch vụ bao gồm các điểu khoản cụ thể để giúp cho quý khách đọc trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều 1: Thông tin cá nhân

Sau khi quý khách đã đăng ký thông tin tại website tubunuintek thì chúng tôi sẽ trả lời với quý khách qua email hoặc số điện thoại để xác nhận thông tin đăng ký . Những thoả thuận về thời gian thực hiện, và KPI sẽ được chúng tôi tư vấn rõ ràng. Sau khi quý khách đồng ý thì sẽ làm hợp đồng để ký.

Điều 2: Bảo mật thông tin

Về vấn đề bảo mật thì thông tin của của khách sẽ được đảm bảo tại công ty Tụ bù nuintek của chúng tôi. Các thông tin như thông tin Công Ty, Mã số thuế doanh nghiệp và địa chỉ sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không bán data cho bên thứ 3 hay mọi hình thức khác.

Điều 3: Đánh giá dịch vụ và thảo luận trên cộng đồng

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ tại công ty Tụ Bù Nuintek có thể đánh giá chất lượng công khai lên trên trang mạng xã hội hoặc đánh giá trực tiếp lên website nhằm mục đích giúp cho doanh nghiệp chúng tôi cải thiện được chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng cho quý khách hàng được tốt hơn.

Điều 4: Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ với các hành vi dưới đây

Khi sử dụng dịch vụ tại Tụ bù Nuintek thì quý khách không được can thiệp vào hệ thống của chúng tôi để tránh tình trạng bị lỗi kỹ thuật.

Nghiêm cấm các hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín và chất lượng sản phẩm của dịch vụ trên hệ thống tụ bù Nuintek bất kỳ các hình thức nào.

Không được mạo danh Công Ty Tụ bù Nuintek để làm ảnh hưởng đến uy tín của Công Ty.

Công ty Tụ bù Nuintek luôn tạo điều kiện cho quý khách hàng khi đăng ký dịch vụ tư vấn triển khai giải pháp chất lượng điện tại Công Ty của chúng tôi một cách dễ dàng và đem lại hiệu quả cao nhất.

Email: lienhe@tubunuintek.com