admin

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-41250KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 50kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS    Mã sản phẩm:  ANU-41250KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-40kVAr ANU-41240KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-40kVAr ANU-41240KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-41240KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 40kVAr. THhông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-40kVAr ANU-41240KS    Mã sản phẩm:  ANU-41240KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-40kVAr ANU-41240KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-41230KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 30kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS ANU-41230KS – Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr    Mã sản phẩm:  ANU-41230KS  Loại tụ:  Tụ dầu …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-25kVAr ANU-41225KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-25kVAr ANU-41225KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-41225KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 25kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-25kVAr ANU-41225KS    Mã sản phẩm:  ANU-41225KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-25kVAr ANU-41225KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-20kVAr ENU-41220KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-20kVAr ENU-41220KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ENU-41220KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 20kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-20kVAr ENU-41220KS    Mã sản phẩm:  ENU-41220KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-20kVAr ENU-41220KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-15kVAr ENU-41215KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-15kVAr ENU-41215KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ENU-41215KS Mô tả: Tu bu Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 15kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-15kVAr ENU-41215KS</  Mã sản phẩm:  ENU-41215KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-15kVAr ENU-41215KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-10kVAr ENU-41210KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-10kVAr ENU-41210KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ENU-41210KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 10kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-10kVAr ENU-41210KS    Mã sản phẩm:  ENU-41210KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-10kVAr ENU-41210KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-44250KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 50kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V, công suất Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS    Mã sản phẩm:  ANU-44250KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr ANU-44240KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr ANU-44240KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-44240KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 40kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr ANU-44240KS    Mã sản phẩm:  ANU-44240KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế:  440V …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-40kVAr ANU-44240KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-44230KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 30kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V, Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS    Mã sản phẩm:  ANU-44230KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế:  440V …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS Read More »