Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Quyền riêng tư này giải thích về dữ liệu cá nhân mà Tụ bù Nuintek xử lý, cách Tụ bù Nuintek xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích của việc đó.

Tụ bù Nuintek cung cấp hàng loạt sản phẩm, bao gồm các sản phẩm tụ dầu ,tụ khô từ 10kvar đến 50kvar với  điện áp 415V – 440V để giúp cho quý khách có thể trải nghiệm tốt hơn. Các sản phẩm Tụ bù Nuintek trong điều khoản này bao gồm các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp chất lượng điện theo chuẩn Chuyên Gia EVN của Tụ bù Nuintek.

Vui lòng đọc các thông tin chi tiết dành riêng cho từng sản phẩm trong quyền riêng tư này để được cung cấp thêm thông tin có liên quan.