Tụ bù Nuintek 50Kvar

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-41250KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 50kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS    Mã sản phẩm:  ANU-41250KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-50kVAr ANU-41250KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-44250KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 50kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V, công suất Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS    Mã sản phẩm:  ANU-44250KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr ANU-44250KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr KNE-4438226S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr KNE-4438226S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4438226S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 50kVAr. Thông số kỹ thuật KNE-4438226S – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr    Mã sản phẩm:  KNE-4438226S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-50kVAr KNE-4438226S Read More »