Tụ bù Nuintek 30Kvar

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-41230KS Mô tả: Tụ bù Nuintek loại dầu 3 pha, điện áp 415V, công suất 30kVAr. Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS ANU-41230KS – Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr    Mã sản phẩm:  ANU-41230KS  Loại tụ:  Tụ dầu …

Tụ bù Nuintek 3 pha 415V-50Hz-30kVAr ANU-41230KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: ANU-44230KS Mô tả: Tụ bù Nuintek 30kVAr loại dầu 3 pha, điện áp 440V, Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS    Mã sản phẩm:  ANU-44230KS  Loại tụ:  Tụ dầu  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế:  440V …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr ANU-44230KS Read More »

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr KNE- 4434936S

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr KNE-4434936S Nhà sản xuất: Nuintek Mã sản phẩm: KNE-4434936S Mô tả: Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha, điện áp 440V, công suất 30kVAr. Thông số kỹ thuật KNE-4434936S – Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr    Mã sản phẩm:  KNE-4434936S  Loại tụ:  Tụ khô  Số pha:  3 pha  Điện áp thiết kế: …

Tụ bù Nuintek 3 pha 440V-50Hz-30kVAr KNE- 4434936S Read More »